Aviso legal

A web de O Forno do Lito ten como fin facilitar o coñecemento do restaurante e os servizos que presta ao público en xeral. O Forno do Lito resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen previo aviso, modificacións da información contida na súa web.

O Forno do Lito non se responsabiliza das consecuencias, danos ou prexuizos que se deriven do acceso á súa web, da utilización que se faga da información que contén ou do acceso a outras materias en Internet que se faga a través das súas ligazóns.

Propiedade intelectual da web

Todos os dereitos de explotación están reservados. Os dereitos de propiedade intelectual sobre a web, deseño gráfico e códigos, son titularidade de O Forno do Lito.

Correspóndelle á devandita empresa o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación.

Condicións para a reproducción parcial

 • Que se cite expresamente como fonte de información.
 • Que se realice con ánimo de obter a información contida e non con propósito comercial nin para utilización distinta do individual ou privado.
 • Que ningún contido incluido nesta web sexa modificado de forma algunha.
 • Que ningún elemento dispoñible nesta web sexa utilizado, copiado ou distribuido separadamente do texto ou resto de contidos que o acompañan.
 • Que sexa comunicado previamente, por escrito e de manera fehaciente, a O Forno do Lito e á súa vez, se obteña a autorización certificada da empresa para a devandita reprodución.
 • Que os elementos reproducidos non vaian a ser cedidos posteriormente a terceiros ou se instalen nun servidor conectado a Internet ou a unha rede local.

Responsabilidade coas ligazóns

A función das ligazóns que aparecen nesta páxina tén só finalidade informativa. O Forno do Lito rexeita a responsabilidade sobre a información contida nas devanditas páxinas web. As eventuais referencias que se realicen na web de O Forno do Lito a calquera produto, servizo, proceso, ligazón, hipertexto ou calquera outra información utilizando a marca, o nome comercial ou o fabricante ou subministrador, que sexan de titularidade de terceros non constitúe ou implica respaldo, patrocinio ou recomendación por parte de O Forno do Lito.

Responsabilidade sobre seguridade

O Forno do Lito non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poideran producir polo feito de utilizar versións de navegadores non actualizadas, ou das consecuencias que se poideran derivar do mal funcionamiento do navegador, xa sexa pola configuración inadecuada, presenza de virus informáticos ou calquera outra causa allea a O Forno do Lito.

Responsabilidade dos contidos da web

O Forno do Lito rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e resérvase o dereito a actualizalos cando queira, a eliminalos, limitalos ou impedir o acceso a eles, de xeito temporal ou definitivo.

 • O Forno do Lito rexeita a responsabilidade sobre calquera información non contida nestas páxinas web e, por tanto, non elaborada por O Forno do Lito ou non publicada co seu nome.
 • O Forno do Lito non se responsabiliza das posibles discrepancias que poidan surxir entre a versión dos seus documentos impresos e a versión electrónica dos mesmos publicados na súa páxina web.
 • O Forno do Lito non se responsabiliza da utilización que os menores fagan da web. O Forno do Lito non é responsable de que os contidos da web poidan ferir a sensibilidade dos menores. É responsabilidade dos pais asegurarse da correcta utilzación dunha ferramenta como Internet e acompañar aos menores nas súas sesións.

Confidencialidade de los datos

O Forno do Lito comprométese a manter a confidencialidade dos datos dos nosos clientes, usuarios e visitantes e a cumprir con todos os requisitos legais en vigor.

De acordo co establecido na Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, O Forno do Lito comprométese ao cumprimento da obriga de segredo dos datos de carácter persoal, do seu deber de gardarlos e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, feita conta en todo momento do estado da tecnoloxía.

En consecuencia:

 • Os datos recollidos mediante formularios, correos electrónicos ou outras vías serán destinados, única e exclusivamente, aos fins indicados no formulario que o usuario encha.
 • Non cederemos a terceiros nin venderemos ou compartiremos os datos dos usuarios.
 • Non contactaremos con ningún usuario a non ser que sexa estritamente necesario para o servizo requirido.
 • Vostede tén dereito a obter a información dos devanditos datos, rectificación, cancelación e oposición que lle asiste, enviándonos un e-mail a Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo .

Accesibilidade da web

Un dos obxectivos da web de O Forno do Lito é evitar a infoexclusión e promover a accesibilidade co fin de acadar a universalización da información. Existen usuarios con minusvalías físicas, problemas de conexión ou que empregan antigos navegadores que teñen problemas de visualización dos contidos. Consciente da importancia que ten o facilitar o acceso a Internet a todos os usuarios, O Forno do Lito adaptou a presentación dos seus contidos á nova lexislación.

Para realizar esta adaptación seguíronse as normas que establece a Web Accessibility Initiative (WAI), iniciativa do World Wide Web Consortium (W3C) e cuxo obxectivo é conseguir que as webs sexan máis accesibles para todos os usuarios:

• aplicáronse as recomendacións para a prioridade AA de WAI.
• seguíronse os estándares da W3C sobre html e estilos.

Ademáis o website someteuse á validación do TAW.